சூப்பர் நேப்பியர் சாகுபடி, அறுவடை, தீவனமாக வழங்கும் முறை.

Guide to Plant, Harvest and Feed the Super Napier in Tamil கட்டுரை ஆசிரியர்: காவேரி பண்ணை , விருத்தாசலம். சூப்பர் நேப்பியர் (அ) Pakchong1 தீவனபுல்லின் சிறப்புகள்.   பெற்றோர் – கம்பு மற்றும் நேப்பியர் புல் (அ) யானைப் புல் இதன் அறிவியம் பெயர் Pennisetum purpureum. அதிக புரதச் சத்து (14% முதல்18% வரை ) மற்றும் மிகஇனிப்பான தண்டுகளைக் கொண்டது ,…